Siêu âm phân loại BI-RADS 3, 4 và 5 các khối của vú

1. Lời giới thiệu
Vào năm 2003, nhận thấy siêu âm được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán hình ảnh vú, Hiệp hội Điện quang Mỹ (ACR) đã thành lập ấn bản đầu tiên về từ vựng BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) cho siêu âm trong một nỗ lực để tiêu chuẩn hóa báo cáo và diễn giải hình ảnh, và để cải thiện việc thông tin giữa các nhà điện quang, các bác sỹ giới thiệu bệnh nhân (referring physician) và các nhà phẫu thuật (1). Tuy nhiên, từ vựng BI-RADS siêu âm (cho đến nay vẫn là bản thứ nhất) đã không được củng cố bằng số liệu có quy mô lớn, mạnh về thống kê đối với các kết quả nghiên cứu, và do đó ít được thừa nhận so với từ vựng BI-RADS cho xquang vú. (more…)

Advertisements

Tương quan hình ảnh siêu âm, X quang vú và giải phẫu bệnh u vú

Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán u vú
Hiện nay vai trò của siêu âm vú đã mở rộng đáng kể do kỹ thuật và độ phân giải hình ảnh được cải thiện. Với đầu dò dạng thẳng (line arrays), độ phân giải cao hơn nên thấy rõ các tổn thương nhỏ và các chi tiết nhỏ hơn. Vai trò chủ yếu của siêu âm vú ban đầu là phân biệt khối đặc với khối dạng nang [1,2,3,4]. (more…)

Các tiêu chuẩn siêu âm phân biệt tổn thương vú

(Lược dịch từ: Breast ultrasound: evaluation of echographic criteria for differentiation of breast lesions . Maria Julia Gregorio Calas; Hilton Augusto Koch; Maria Virginia Peixoto Dutra. Radiol Bras vol.40 no.1 São Paulo Jan./Feb. 2007)

Ung thư vú là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây tử vong ở phụ nữ [1]. Cho đến nay, X quang vú là kỹ thuật duy nhất đã được chứng minh là góp phần vào phát hiện sớm và làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thứ vú. Tuy nhiên, độ chính xác của phương pháp này phụ thuộc nhiều vào thành phần mô vú và các đặc điểm tuyến vú [1-4].
Sự kết hợp các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, trong đó có siêu âm, đã được sử dụng thành công trong việc chẩn đoán ngày càng sớm hơn ung thư vú [1-4]. Siêu âm, được sử dụng trong chẩn đoán và can thiệp, đóng vai trò là phương pháp bổ sung quan trọng cho chụp X quang vú lâm sàng và giá trị ngày càng mở rộng trong chẩn đoán các bệnh vú khác [1-4]. (more…)

Diễn giải X quang vú (phần cuối): biến dạng cấu trúc, những trường hợp đặc biệt, những dấu hiệu kết hợp

Bài X quang vú có các từ vựng miêu tả (tạm dịch, tô màu xanh) dựa theo định nghĩa BIRADS hiện hành, gồm những phần sau:

– Khối

– Vôi hóa

– Biến dạng cấu trúc

– Những trường hợp đặc biệt

– Những dấu hiệu kết hợp (more…)

Diễn giải X quang vú (phần 2): Vôi hóa

Bài X quang vú có các từ vựng miêu tả (tạm dịch, tô màu xanh) dựa theo định nghĩa BIRADS hiện hành, gồm những phần sau:

– Khối

– Vôi hóa

– Biến dạng cấu trúc

– Những trường hợp đặc biệt

– Những dấu hiệu kết hợp (more…)

Diễn giải X quang vú (phần 1): Khối

Bài X quang vú có các từ vựng miêu tả (tạm dịch, tô màu xanh) dựa theo định nghĩa BIRADS hiện hành, gồm những phần sau:

– Khối

– Vôi hóa

– Biến dạng cấu trúc

– Những trường hợp đặc biệt

– Những dấu hiệu kết hợp (more…)

BI-RADS của Hội X quang Mỹ: Học hỏi từ lịch sử (phần cuối)

Tiến triển của BI-RADS X quang, siêu âm và MRI

BI-RADS nói chung và phần thuật ngữ nói riêng có tính động do thường xuyên cập nhật những thay đổi [6]. Sau khi được tạo nên lần đầu tiên vào năm 1993 [21], còn có 3 bản khác lần lượt ra đời vào năm 1995 [22], 1998 [23], 2003 [24].Tuy nhiên, con đường để đi đến một hệ thống thuật ngữ chẩn đoán hình ảnh vú được chấp nhận thành công không phải luôn bằng phẳng. Cuộc tranh luận liên quan đến hệ thống từ vựng BI-RADS nảy sinh trong năm 1994 với việc một tác giả đặt vấn đề nghi ngờ trong bài xã luận “chuyên môn là trung tâm của vấn đề, chứ không phải thuật ngữ. BI-RADS, với sự tập trung vào các từ ngữ và định nghĩa, là đang lầm lạc” [25]. Các tác giả thuật ngữ BI-RADS trả lời trong bài xã luận tiếp theo sau đó đã giải quyết được nhiều mối quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt, họ đã trả lời rõ ràng rằng thuật ngữ BI-RADS được thiết kế cho các nhà X quang làm công cụ để truyền đạt cho bác sỹ lâm sàng các mô tả ngắn gọn, thứ tự những dấu hiệu bằng ngôn ngữ chuẩn, dễ hiểu, do đó nó sẽ góp phần vào quá trình suy xét có trật tự, khuyến nghị và đánh giá hợp lý. Hơn nữa, BI-RADs được thiết kế để khuyến kích các cải tiến về chuyên môn bởi vì nó cung cấp các khuyến cáo chuẩn hóa có thể dùng để theo dõi hiệu suất chụp X quang vú: “không có những thuật ngữ chuẩn hóa để mô tả những đặc điểm quan trọng…thì cũng không có phương tiện nào để thu thập số liệu khách quan để cải thiện. Thực vậy, khuân mẫu này quan trọng đối với tất cả báo cáo chúng ta tạo ra, không chỉ với X quang vú” [26]. Cuộc tranh luận sâu sắc và hữu ích này đã làm tăng sự ủng hộ cho hệ thống thuật ngữ BI-RADS. (more…)

BI-RADS của Hội X quang Mỹ: Học hỏi từ lịch sử

Hệ thống số liệu và báo cáo kết quả chẩn đoán hình ảnh tuyến vú (Breast Imaging Reporting and Data System) là hệ thống quản lý thực hành đầu tiên trong ngành chuẩn đoán hình ảnh. Nó được gọi là hệ thống bởi vì có chứa một số cấu thành quan trọng, gồm có 1) hệ thống từ vựng mô tả, 2) cấu trúc khuyến cáo bao gồm các phân loại đánh giá cuối cùng kèm theo các khuyến nghị quản lý, và 3) một khuân mẫu để thu thập số liệu và kiểm kê. Bài này tập trung vào quá trình phát triển của hệ thống thuật ngữ BI-RADS, đồng thời cũng xem xét các mặt quan trọng của hệ thống. (more…)