Quản lý nang buồng trứng và nang phần phụ không triệu chứng phát hiện bằng siêu âm: tóm tắt khuyến cáo của Hội X quang Mỹ 2010

Management of Asymptomatic Ovarian and Other Adnexal Cysts Imaged at US: Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference Statement

 Radiology September 2010 vol. 256 no. 3 943-954

————————————–

(tôi xin giới thiệu bảng tóm tắt ngắn gọn có hình minh hoạ và tài liệu tham khảo của hội nghị. Bài đầy đủ có thể xem miễn phí online).

I. Hình dạng bình thường

Hình mẫu I.1

1. Hình dạng buồng trứng bình thường :

Tuổi sinh sản

Các nang noãn (follicles) [xem Hình mẫu I.1]

–         thành mỏng và nhẵn

–         tròn hoặc bầu dục

–         trống âm

–         kích thước 3 cm

–         không có dòng máu (doppler màu)

Theo dõi: không cần

Bình luận: Các nang noãn phát triển và nang noãn lớn nhất ≤  3cm là những dấu hiệu bình thường

Hình mẫu I.2

2. Hình thái buồng trứng bình thường:

Tuổi sinh sản

Hoàng thể [xem Hình mẫu I.2]

–         thành dày lan toả

–         dòng máu chảy ở ngoại vi

–         kích thước ≤3 cm

–         +/-  âm bên trong

–         +/- hình răng cưa

Theo dõi: không cần

Bình luận: Hoàng thể ≤ 3 cm là dấu hiệu bình thường

Hình mẫu I.3

3. Hình thái buồng trứng bình thường:

sau mãn kinh

[xem Hình mẫu I.3]

–       kích thước teo nhỏ

–       đồng nhất

Theo dõi: không cần

Bình luận: Buồng trứng bình thường sau mãn kinh teo đi và không có nang

Hình mẫu I.4

4. Hình thái không quan trọng trong lâm sàng

Nang đơn thuần  ≤1 cm [xem Hình mẫu I.4]

–         thành mỏng

–         trống âm

–         không có dòng chảy (không có mạch máu)

Theo dõi: Không cần

Bình luận: Các nang nhỏ, đơn thuần hay gặp trong thực hành: các nang ≤1 cm thì không quan trọng trong lâm sàng

II. Các nang có đặc điểm lành tính

Hình mẫu II.1

1. Các nang đơn thuần (bao gồm buồng trứng và ngoài buồng trứng) [xem Hình mẫu II.1]

– Hình tròn hoặc bầu dục

– trống âm

– thành mỏng, nhẵn

– không có vách hoặc thành phần đặc

– tăng âm phía sau

– không có dòng chảy bên trong (không có mạch máu)

Theo dõi*

Tuổi sinh sản:

≤5 cm: không cần

> 5 cm & < 7 cm: hàng năm

Mãn kinh:

>1 & < 7 cm: hàng năm

Bất cứ lứa tuổi nào:> 7 cm: thêm phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác (thí dụ MRI) hoặc phẫu thuật đánh giá

Bình luận: các nang đơn thuần, dù bệnh nhân ở lứa tuổi nào, gần như chắc chắn là lành tính.

Đối với các nang < 3 cm ở phụ nữ tuổi sinh sản, việc mô tả hoặc không mô tả các nang này trong báo cáo chẩn đoán hình ảnh là tuỳ theo sự suy xét của bác sỹ (vì chúng là dấu hiệu bình thường).

Hình mẫu II.2

2. Nang xuất huyết [xem Hình mẫu II.2]

– hình lưới tăng âm bên trong

– +/- các vùng đặc có bờ lõm

– không có dòng chảy bên trong (không có mạch máu)

Theo dõi*

Tuổi sinh sản:

≤ 5 cm: không cần

> 5 cm: theo dõi 6- 12 tuần để đảm bảo nang tiêu đi

Mới mãn kinh:

Bất cứ kích thước nào: theo dõi để đảm bảo nang tiêu đi

Mãn kinh lâu ngày: cân nhắc phẫu thuật đáng giá nang

Bình luận: dùng siêu âm Doppler để đảm bảo không có thành phần đặc nào trong nang.

Đối với các nang < 3 cm ở phụ nữ tuổi sinh sản, việc mô tả hoặc không mô tả các nang này trong báo cáo chẩn đoán hình ảnh là tuỳ theo sự suy xét của bác sỹ (vì chúng là dấu hiệu bình thường).

Hình mẫu II.3

3. U nội mạc tử cung (endometrioma) [xem Hình mẫu II.3]

– Các âm bên trong, đồng nhất lắng đọng ở mức thấp

– Không có thành phần đặc

– +/- các chấm tăng âm ở thành

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: theo dõi ban đầu 6-12 tuần, sau đó nếu không phẫu thuật thì theo dõi hàng năm

Hình mẫu II.4

4. U nang bì (dermoid) [xem Hình mẫu II.4]

–  cấu thành bên trong tăng âm khu trú hoặc lan toả

– các vạch và các chấm tăng âm

– vùng có bóng cản âm

– không có dòng chảy bên trong (không có mạch máu)

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: nếu không phẫu thuật lấy u, theo dõi hàng năm để đảm bảo u ổn định

Hình mẫu II.5

5. Ứ dịch vòi trứng (Hydrosalpinx) [xem Hình mẫu II.5]

– khối nang hình ống

– +/- các chỗ lồi ngắn và  tròn “hình tràng hạt”

– +/- dấu hiệu eo thắt (waist) (tức là các khía ở các bờ đối diện)

– +/- thấy tách biệt với buồng trứng

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: theo chỉ định lâm sàng

Hình mẫu II.6

6. Nang cấy phúc mạc (peritoneal inclusion cyst) [xem Hình mẫu II.6]

– theo bờ của các tạng lân cận trong tiểu khung

– buồng trứng nằm ở rìa của khối hoặc treo bên trong khối

– +/- các vách

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: theo chỉ định lâm sàng

III. Các nang có đặc điểm không xác định, nhưng nhiều khả năng lành tính

Hình mẫu III.1

1. Các dấu hiệu gợi ý, nhưng không có tính cổ điển cho nang xuất huyết, u nội mạc tử cung hoặc [xem Hình mẫu III.1]

Theo dõi*:

Tuổi sinh sản: theo dõi 6-12 tuần để đảm bảo nang tiêu đi. Nếu nang không thay đổi, thì chắc đó không phải là nang xuất huyết, và tiếp tục theo dõi bằng siêu âm hoặc MRI. Nếu các phương tiên đó không xác định được là u nội mạc tử cung hoặc u nang bì thì nên cân nhắc phẫu thuật.

Mãn kinh: cân nhắc phẫu thuật để đánh giá nang.

Hình mẫu III.2

2. Nang thành mỏng có một vách mỏng hoặc chấm vôi hoá ở thành nang [xem Hình mẫu III.2]

Theo dõi*:

Theo dõi dựa trên kích thước và tình trạng mãn kinh, giống như nang đơn thuần được mô tả ở trên

Hình mẫu III.3

3. Nang nhiều vách mỏng (độ dày vách < 3 mm) [xem Hình mẫu III.3]

Theo dõi:

Cân nhắc phẫu thuật đánh giá nang

Bình luận:

Nhiều vách gợi ý một khối u, nhưng nếu vách mỏng thì u nhiều khả năng là lành tính

Hình mẫu III.4

4. Nang có nốt (không tăng âm) nhưng không có dòng chảy của mạc máu [xem HÌnh mẫu III.4]

Theo dõi*:

Cân nhắc phẫu thuật hoặc MRI đánh giá nang

Bình luận:

Nốt đặc gợi ý u, nhưng nếu không có dòng chảy của mạch máu (và không tăng âm như trong u nang bì) thì nang này rất nhiều khả năng là một tổn thương lành tính, như cystadenofibroma (u xơ tuyến nang)

IV. Nang có các đặc điểm gây lo ngại ác tính

Hình mẫu IV.1

1. Nang có các vách dày (> 3 mm) không đều [xem Hình mẫu IV.1]

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: cân nhắc phẫu thuật đánh giá

Hình mẫu IV.2

2. Nốt có dòng chảy của mạch máu [xem Hình mẫu IV.2]

Theo dõi*:

Mọi lứa tuổi: cân nhắc phẫu thuật đánh giá

————-

Ghi chú:

* Các khuyến cáo theo dõi bằng siêu âm, trừ khi có chỉ định khác.

Tham khảo

 1. American College of Radiology
  . ACR Appropriateness Criteria: clinically suspected adnexal masses. http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonWomensImaging/SuspectedAdnexalMassesDoc11.aspx. Accessed September 2009.
 2. Valentin L, Ameye L, Jurkovic D, et al . Which extrauterine pelvic masses are difficult to correctly classify as benign or malignant on the basis of ultrasound findings and is there a way of making a correct diagnosis? Ultrasound Obstet Gynecol 2006;27(4):438–444.
 3. Barney SP, Muller CY, Bradshaw KD . Pelvic masses. Med Clin North Am 2008;92(5):1143–1161,xi.
 4. Allison KH, Swisher EM, Kerkering KM, Garcia RL . Defining an appropriate threshold for the diagnosis of serous borderline tumor of the ovary: when is a full staging procedure unnecessary? Int J Gynecol Pathol 2008;27(1):10–17.
  1.    American College of Obstetricians anf Gynecologists

  . ACOG Committee Opinion: number 280, December 2002. The role of the generalist obstetrician-gynecologist in the early detection of ovarian cancer. Obstet Gynecol 2002;100(6):1413–1416.

 5. American College of Obstetricians and Gynecologists
  . ACOG Practice Bulletin. Management of adnexal masses. Obstet Gynecol 2007;110(1):201–214.
 6. Brown DL, Doubilet PM, Miller FH, et al . Benign and malignant ovarian masses: selection of the most discriminating gray-scale and Doppler sonographic features. Radiology 1998;208(1):103–110.
  1. Burger HG,
  2. Hale GE,
  3. Dennerstein L,
  4. Robertson DM

  . Cycle and hormone changes during perimenopause: the key role of ovarian function. Menopause 2008;15(4):603–612.

  1. Canis M,
  2. Botchorishvili R,
  3. Manhes H,
  4. et al

  . Management of adnexal masses: role and risk of laparoscopy. Semin Surg Oncol 2000;19(1):28–35.

  1. Dearking AC,
  2. Aletti GD,
  3. McGree ME,
  4. Weaver AL,
  5. Sommerfield MK,
  6. Cliby WA

  . How relevant are ACOG and SGO guidelines for referral of adnexal mass? Obstet Gynecol 2007;110(4):841–848.

 7. Dehari R, Kurman RJ, Logani S, Shih IeM
  . The development of high-grade serous carcinoma from atypical proliferative (borderline) serous tumors and low-grade micropapillary serous carcinoma: a morphologic and molecular genetic analysis. Am J Surg Pathol 2007;31(7):1007–1012.
  1. Exacoustos C,
  2. Zupi E,
  3. Amadio A,
  4. et al

  . Laparoscopic removal of endometriomas: sonographic evaluation of residual functioning ovarian tissue. Am J Obstet Gynecol 2004;191(1):68–72.

  1. Firouzabadi RD,
  2. Sekhavat L,
  3. Javedani M

  . The effect of ovarian cyst aspiration on IVF treatment with GnRH. Arch Gynecol Obstet 2010;281(3):545–549.

  1. Geomini P,
  2. Kruitwagen R,
  3. Bremer GL,
  4. Cnossen J,
  5. Mol BW

  . The accuracy of risk scores in predicting ovarian malignancy: a systematic review. Obstet Gynecol 2009;113(2 Pt 1):384–394.

 8. Ghezzi F, Cromi A, Bergamini V, et al
  . Should adnexal mass size influence surgical approach? A series of 186 laparoscopically managed large adnexal masses. BJOG 2008;115(8):1020–1027.
  1. Goldstein SR,
  2. Subramanyam B,
  3. Snyder JR,
  4. Beller U,
  5. Raghavendra BN,
  6. Beckman EM

  . The postmenopausal cystic adnexal mass: the potential role of ultrasound in conservative management. Obstet Gynecol 1989;73(1):8–10.

  1. Guerriero S,
  2. Ajossa S,
  3. Mais V,
  4. Angiolucci M,
  5. Paoletti AM,
  6. Melis GB

  . Role of transvaginal sonography in the diagnosis of peritoneal inclusion cysts. J Ultrasound Med 2004;23(9):1193–1200.

  1. Guerriero S,
  2. Alcazar JL,
  3. Pascual MA,
  4. et al

  . Diagnosis of the most frequent benign ovarian cysts: is ultrasonography accurate and reproducible? J Womens Health (Larchmt) 2009;18(4):519–527.

  1. Hart WR

  . Mucinous tumors of the ovary: a review. Int J Gynecol Pathol 2005;24(1):4–25.

  1. Hertzberg BS,
  2. Kliewer MA

  . Sonography of benign cystic teratoma of the ovary: pitfalls in diagnosis. AJR Am J Roentgenol 1996;167(5):1127–1133.

  1. Im SS,
  2. Gordon AN,
  3. Buttin BM,
  4. et al

  . Validation of referral guidelines for women with pelvic masses. Obstet Gynecol 2005;105(1):35–41.

  1. Kinkel K,
  2. Hricak H,
  3. Lu Y,
  4. Tsuda K,
  5. Filly RA

  . US characterization of ovarian masses: a meta-analysis. Radiology 2000;217(3):803–811.

  1. Levanon K,
  2. Crum C,
  3. Drapkin R

  . New insights into the pathogenesis of serous ovarian cancer and its clinical impact. J Clin Oncol 2008;26(32):5284–5293.

  1. Levine D,
  2. Gosink BB,
  3. Wolf SI,
  4. Feldesman MR,
  5. Pretorius DH

  . Simple adnexal cysts: the natural history in postmenopausal women. Radiology 1992;184(3):653–659.

  1. Liu J,
  2. Xu Y,
  3. Wang J

  . Ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging for diagnosis of ovarian carcinoma. Eur J Radiol 2007;62(3):328–334.

  1. Patel MD,
  2. Acord DL,
  3. Young SW

  . Likelihood ratio of sonographic findings in discriminating hydrosalpinx from other adnexal masses. AJR Am J Roentgenol 2006;186(4):1033–1038.

  1. Patel MD,
  2. Feldstein VA,
  3. Chen DC,
  4. Lipson SD,
  5. Filly RA

  . Endometriomas: diagnostic performance of US. Radiology 1999;210(3):739–745.

  1. Patel MD,
  2. Feldstein VA,
  3. Filly RA

  . The likelihood ratio of sonographic findings for the diagnosis of hemorrhagic ovarian cysts. J Ultrasound Med 2005;24(5):607–614; quiz 615.

  1. Patlas M,
  2. Rosen B,
  3. Chapman W,
  4. Wilson SR

  . Sonographic diagnosis of primary malignant tumors of the fallopian tube. Ultrasound Q 2004;20(2):59–64.

  1. Savelli L,
  2. Ghi T,
  3. De Iaco P,
  4. Ceccaroni M,
  5. Venturoli S,
  6. Cacciatore B

  . Paraovarian/paratubal cysts: comparison of transvaginal sonographic and pathological findings to establish diagnostic criteria. Ultrasound Obstet Gynecol 2006;28(3):330–334.

  1. Seungdamrong A,
  2. Weiss G.

  . Ovulation in a postmenopausal woman. Fertil Steril 2007;88:1438.e–1438.e2. doi:10.1016/j.fertnstert.2006.11.152. Published February 12, 2007.

  1. Shih IeM,
  2. Kurman RJ

  . Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis. Am J Pathol 2004;164(5):1511–1518.

  1. Sokalska A,
  2. Timmerman D,
  3. Testa AC,
  4. et al

  . Diagnostic accuracy of transvaginal ultrasound examination for assigning a specific diagnosis to adnexal masses. Ultrasound Obstet Gynecol 2009;34(4):462–470.

  1. Strandell A

  . The influence of hydrosalpinx on IVF and embryo transfer: a review. Hum Reprod Update 2000;6(4):387–395.

  1. Stroud JS,
  2. Mutch D,
  3. Rader J,
  4. Powell M,
  5. Thaker PH,
  6. Grigsby PW

  . Effects of cancer treatment on ovarian function. Fertil Steril 2009;92(2):417–427.

  1. Timmerman D,
  2. Valentin L,
  3. Bourne TH,
  4. Collins WP,
  5. Verrelst H,
  6. Vergote I,
  7. International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group

  . Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group. Ultrasound Obstet Gynecol 2000;16(5):500–505.

  1. Timor-Tritsch IE,
  2. Goldstein SR

  . The complexity of a “complex mass” and the simplicity of a “simple cyst”. J Ultrasound Med 2005;24(3):255–258.

  1. Valentin L

  . Use of morphology to characterize and manage common adnexal masses. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004;18(1):71–89.

  1. Vallerie AM,
  2. Lerner JP,
  3. Wright JD,
  4. Baxi LV

  . Peritoneal inclusion cysts: a review. Obstet Gynecol Surv 2009;64(5):321–334.

  1. Wolf SI,
  2. Gosink BB,
  3. Feldesman MR,
  4. et al

  . Prevalence of simple adnexal cysts in postmenopausal women. Radiology 1991;180(1):65–71.

  1. Zanetta G,
  2. Rota S,
  3. Chiari S,
  4. Bonazzi C,
  5. Bratina G,
  6. Mangioni C

  . Behavior of borderline tumors with particular interest to persistence, recurrence, and progression to invasive carcinoma: a prospective study. J Clin Oncol 2001;19(10):2658–2664.

  1. Lobo RA

  . Menopause: endocrinology, consequences of estrogen deficiency, effects of hormone replacement therapy, treatment regimens. In: Katz VL, Lentz GM, Lobo RA, Gershenson DM, eds. Comprehensive Gyncology. 5th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2007; 1039–1071.

  1. te Velde ER,
  2. Pearson PL

  . The variability of female reproductive ageing. Hum Reprod Update 2002;8(2):141–154.

  1. Soules MR,
  2. Sherman S,
  3. Parrott E,
  4. et al

  . Executive summary: Stages of Reproductive Aging Workshop (STRAW). Fertil Steril 2001;76(5):874–878.

  1. Bakos O,
  2. Lundkvist O,
  3. Wide L,
  4. Bergh T

  . Ultrasonographical and hormonal description of the normal ovulatory menstrual cycle. Acta Obstet Gynecol Scand 1994;73(10):790–796.

  1. Ritchie WGM

  . Sonographic evaluation of normal and induced ovulation. Radiology 1986;161(1):1–10.

  1. Baerwald AR,
  2. Adams GP,
  3. Pierson RA

  . Form and function of the corpus luteum during the human menstrual cycle. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25(5):498–507.

  1. Bourne TH,
  2. Hagström H,
  3. Hahlin M,
  4. et al

  . Ultrasound studies of vascular and morphological changes in the human corpus luteum during the menstrual cycle. Fertil Steril 1996;65(4):753–758.

  1. Durfee SM,
  2. Frates MC

  . Sonographic spectrum of the corpus luteum in early pregnancy: gray-scale, color, and pulsed Doppler appearance. J Clin Ultrasound 1999;27(2):55–59.

  1. Sokalska A,
  2. Valentin L

  . Changes in ultrasound morphology of the uterus and ovaries during the menopausal transition and early postmenopause: a 4-year longitudinal study. Ultrasound Obstet Gynecol 2008;31(2):210–217.

  1. Healy DL,
  2. Bell R,
  3. Robertson DM,
  4. et al

  . Ovarian status in healthy postmenopausal women. Menopause 2008;15(6):1109–1114.

  1. Castillo G,
  2. Alcázar JL,
  3. Jurado M

  . Natural history of sonographically detected simple unilocular adnexal cysts in asymptomatic postmenopausal women. Gynecol Oncol 2004;92(3):965–969.

  1. World Health Organization Classification of Tumours Working Group on Gynecologic Tumours

  . Tumors of the ovary and peritoneum. In: Tavassoli FA, Devilee P, eds. Pathology and genetics: tumours of the breast and female genital organs. Lyon, France: IARC Press, 2003; 124–127.

  1. Gramellini D,
  2. Fieni S,
  3. Sanapo L,
  4. Casilla G,
  5. Verrotti C,
  6. Nardelli GB

  . Diagnostic accuracy of IOTA ultrasound morphology in the hands of less experienced sonographers. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2008;48(2):195–201.

  1. Seidman JD,
  2. Kurman RJ

  . Ovarian serous borderline tumors: a critical review of the literature with emphasis on prognostic indicators. Hum Pathol 2000;31(5):539–557.

  1. Ekerhovd E,
  2. Wienerroith H,
  3. Staudach A,
  4. Granberg S

  . Preoperative assessment of unilocular adnexal cysts by transvaginal ultrasonography: a comparison between ultrasonographic morphologic imaging and histopathologic diagnosis. Am J Obstet Gynecol 2001;184(2):48–54.

  1. Modesitt SC,
  2. Pavlik EJ,
  3. Ueland FR,
  4. DePriest PD,
  5. Kryscio RJ,
  6. van Nagell JR Jr.

  . Risk of malignancy in unilocular ovarian cystic tumors less than 10 centimeters in diameter. Obstet Gynecol 2003;102(3):594–599.

  1. Alcázar JL,
  2. Castillo G,
  3. Jurado M,
  4. García GL

  . Is expectant management of sonographically benign adnexal cysts an option in selected asymptomatic premenopausal women? Hum Reprod 2005;20(11):3231–3234.

  1. Okai T,
  2. Kobayashi K,
  3. Ryo E,
  4. Kagawa H,
  5. Kozuma S,
  6. Taketani Y

  . Transvaginal sonographic appearance of hemorrhagic functional ovarian cysts and their spontaneous regression. Int J Gynaecol Obstet 1994;44(1):47–52.

  1. Kawaguchi R,
  2. Tsuji Y,
  3. Haruta S,
  4. et al

  . Clinicopathologic features of ovarian cancer in patients with ovarian endometrioma. J Obstet Gynaecol Res 2008;34(5):872–877.

  1. Kobayashi H,
  2. Sumimoto K,
  3. Kitanaka T,
  4. et al

  . Ovarian endometrioma—risks factors of ovarian cancer development. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;138(2):187–193.

  1. Alcázar JL,
  2. Laparte C,
  3. Jurado M,
  4. López-García G

  . The role of transvaginal ultrasonography combined with color velocity imaging and pulsed Doppler in the diagnosis of endometrioma. Fertil Steril 1997;67(3):487–491.

  1. Guerriero S,
  2. Ajossa S,
  3. Mais V,
  4. Risalvato A,
  5. Lai MP,
  6. Melis GB

  . The diagnosis of endometriomas using colour Doppler energy imaging. Hum Reprod 1998;13(6):1691–1695.

  1. Caspi B,
  2. Appelman Z,
  3. Rabinerson D,
  4. Elchalal U,
  5. Zalel Y,
  6. Katz Z

  . Pathognomonic echo patterns of benign cystic teratomas of the ovary: classification, incidence and accuracy rate of sonographic diagnosis. Ultrasound Obstet Gynecol 1996;7(4):275–279.

  1. Mais V,
  2. Guerriero S,
  3. Ajossa S,
  4. Angiolucci M,
  5. Paoletti AM,
  6. Melis GB

  . Transvaginal ultrasonography in the diagnosis of cystic teratoma. Obstet Gynecol 1995;85(1):48–52.

  1. Patel MD,
  2. Feldstein VA,
  3. Lipson SD,
  4. Chen DC,
  5. Filly RA

  . Cystic teratomas of the ovary: diagnostic value of sonography. AJR Am J Roentgenol 1998;171(4):1061–1065.

  1. Umesaki N,
  2. Nagamatsu A,
  3. Yada C,
  4. Tanaka T

  . MR and ultrasound imaging of floating globules in mature ovarian cystic teratoma. Gynecol Obstet Invest 2004;58(3):130–132.

  1. Hackethal A,
  2. Brueggmann D,
  3. Bohlmann MK,
  4. Franke FE,
  5. Tinneberg HR,
  6. Münstedt K

  . Squamous-cell carcinoma in mature cystic teratoma of the ovary: systematic review and analysis of published data. Lancet Oncol 2008;9(12):1173–1180.

  1. Park JY,
  2. Kim DY,
  3. Kim JH,
  4. Kim YM,
  5. Kim YT,
  6. Nam JH

  . Malignant transformation of mature cystic teratoma of the ovary: experience at a single institution. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2008;141(2):173–178.

  1. Rim SY,
  2. Kim SM,
  3. Choi HS

  . Malignant transformation of ovarian mature cystic teratoma. Int J Gynecol Cancer 2006;16(1):140–144.

  1. Yamanaka Y,
  2. Tateiwa Y,
  3. Miyamoto H,
  4. et al

  . Preoperative diagnosis of malignant transformation in mature cystic teratoma of the ovary. Eur J Gynaecol Oncol 2005;26(4):391–392.

  1. Mlikotic A,
  2. McPhaul L,
  3. Hansen GC,
  4. Sinow RM

  . Significance of the solid component in predicting malignancy in ovarian cystic teratomas: diagnostic considerations. J Ultrasound Med 2001;20(8):859–866; quiz 867.

  1. Emoto M,
  2. Obama H,
  3. Horiuchi S,
  4. Miyakawa T,
  5. Kawarabayashi T

  . Transvaginal color Doppler ultrasonic characterization of benign and malignant ovarian cystic teratomas and comparison with serum squamous cell carcinoma antigen. Cancer 2000;88(10):2298–2304.

  1. Zalel Y,
  2. Caspi B,
  3. Tepper R

  . Doppler flow characteristics of dermoid cysts: unique appearance of struma ovarii. J Ultrasound Med 1997;16(5):355–358.

  1. Zalel Y,
  2. Seidman DS,
  3. Oren M,
  4. et al

  . Sonographic and clinical characteristics of struma ovarii. J Ultrasound Med 2000;19(12):857–861.

  1. Sassone AM,
  2. Timor-Tritsch IE,
  3. Artner A,
  4. Westhoff C,
  5. Warren WB

  . Transvaginal sonographic characterization of ovarian disease: evaluation of a new scoring system to predict ovarian malignancy. Obstet Gynecol 1991;78(1):70–76.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

%(count) bình luận

 1. Thảo Trâm

   /  27.01.2016

  Cảm ơn anh vì bài tóm tắt hữu ích

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: